Welkom

ir. Herwin Sap, Architect, is werkzaam in Nederland en Belgie en richt zich op ontwerp en advies m.b.t. nieuwbouw, verbouwing en renovatie van zowel woningen als utiliteitsbouw.

Architectuur is maatwerk.

Uitgangspunten voor het ontwerp zijn enerzijds een zorgvuldige inpassing in de omgeving en anderzijds het in ruimtelijke zin beantwoorden aan de uitgesproken n onuitgesproken wensen van de opdrachtgever/bewoner(s). Daarbij spelen naast esthetiek en functionaliteit eveneens betaalbaarheid en duurzaamheid van het ontwerp een belangrijke rol.

Het realiseren van een gebouw is teamwerk.

Tijdens het ontwerpproces en in de realisatiefase wordt grote waarde gehecht aan een goede communicatie met opdrachtgever, gebruikers/bewoners, adviseurs en uitvoerders om gezamenlijk te komen tot een succesvol project.

Bij het ontwerpen en bouwen is weinig standaard.

Uw wensen zijn persoonlijk en de bestaande toestand of nieuwe bouwlocatie heeft zijn eigen unieke karakteristieken. Het is dan ook niet mogelijk om vr een nadere inventarisatie van uw wensen t.a.v. ontwerp en mate van bouwbegeleiding en zonder beoordeling van de bestaande toestand/situatie een indicatie te geven van de architectenkosten.

trias ecologica

Trias ecologica